Certificering

Balans heeft als uitzendorganisatie verschillende certificeringen en kwaliteitskeurmerken. Juist als specialist in de wereld van Laboratorium en Procestechniek is dit heel waardevol. Maar ook certificeringen voor interne processen en administratievoering geven blijk dat Balans een betrouwbare partner is voor zowel klant als kandidaat.

VCA en VCU

Procestechniek Arnhem en Eindhoven zijn VCU gecertificeerd. De afkorting VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. VCU komt voort uit VCA. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Jaarlijkse worden wij door TÜV hiervoor ge-audit.

Bekijk hier het VCU-certificaat van Balans (PDF)

Voor meer informatie, zie website van VCA.

SNA-keurmerk

Ondernemingen die het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Voor meer informatie, zie de website van de Stichting Normering Arbeid.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 stelt eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid voor uitleners. Met de certificering van NEN 4400-1 wordt aangetoond dat Balans de administratie, afdrachten werknemersverzekeringen en belasting en inhouding loonheffing op orde heeft. Jaarlijks worden wij door Normec FLC hiervoor ge-audit.

NBBU

Balans is aangesloten bij het de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Het is de brancheorganisatie voor het MKB-segment in de arbeidsbemiddeling en heeft ruim 900 leden (25% van de uitzendbranche). De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd.

Voor meer informatie, zie de website van de NBBU.