Discriminatie bij solliciteren

Discriminatie bij solliciteren

Specialisatie: Algemeen
Datum: 19-02-2016

In Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod).

Toch verschijnen er in de media regelmatig verhalen over discriminatie in sollicitatieprocedures. Werkzoekenden die worden afgewezen om hun seksuele geaardheid, etnische afkomst of leeftijd. 

Donderdag 18 februari debatteerde de Tweede Kamer met minister Lodewijk Asscher over een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit juni 2015 naar discriminatie van Haagse allochtonen. Uit dit onderzoek bleek dat autochtone Nederlanders veel meer positieve reacties ontvingen op hun sollicitaties dan Marokkanen en Hindoestanen met precies dezelfde kwalificaties.

Wat tijdens het debat naar voren kwam is dat het in een strafrechtelijk proces waarbij moeilijk aan te tonen is dat er sprake is van discriminatie. Tenzij de sollicitant, per abuis, een e-mail ontvangt waarin medegedeeld wordt dat hij of zij afgewezen is vanwege seksuele geaardheid, etnische afkomst of leeftijd.

Om discriminatie in sollicitatieprocedures uit te sluiten is al vaker geopperd om anoniem solliciteren mogelijk te maken, zonder naam en zonder geboortedatum. Maar is dat niet symptoombestrijding in plaats van een oplossing van het probleem? Het zijn vooroordelen die hier aan ten grondslag liggen, die moeten worden weggenomen.

In sommige gevallen mag een werkgever onderscheid maken tussen kandidaten in een sollicitatieprocedure. Hierbij valt te denken aan positieve discriminatie omdat een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is of omdat er aan specifieke eisen voldoen moet worden om een functie goed uit te voeren.

Bij Balans is iedereen welkom, wij maken geen onderscheid op basis van geslacht, ras of leeftijd. Door de jaren heen hebben wij duizenden mannen en vrouwen aan een nieuwe baan geholpen, van jong tot oud en daarbij nooit onderscheid gemaakt op afkomst.

 

Bron afbeelding: http://digitaldiscrimination.eu 

Naar het nieuws overzicht

Deel dit bericht: