Een nieuwe uitzend-cao, welke afspraken zijn er gemaakt?

Een nieuwe uitzend-cao, welke afspraken zijn er gemaakt?

Specialisatie: Algemeen
Auteur: Lianne Vedder - van Dam
Datum: 02-09-2019

Na lang onderhandelen hebben de NBBU, ABU en de bonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De belangrijkste verandering is zonder meer dat de cao’s van de twee betrokken brancheorganisaties inhoudelijk gelijk getrokken zijn. Meer transparantie dus, maar de uitzendbranche zal de komende tijd nog z’n handen vol hebben aan het succesvol implementeren van alle veranderingen. In dit blog meer over de afspraken die er in de nieuwe cao gemaakt zijn en de gevolgen die per 30 december 2019 gelden voor werkgever, werknemer en uitzendorganisatie.

Eenduidige arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

Op dit moment heeft een werkgever keuze uit twee uitzend-cao’s, van de NBBU of van de ABU. In 2020 zullen deze aparte cao’s formeel ook blijven bestaan, met het grote verschil dat ze niet meer van elkaar afwijken. Kortom, eenduidige arbeidsvoorwaarden die voor alle uitzendkrachten hetzelfde zijn. Arbeidsvoorwaarden die de positie van de uitzendkracht over het algemeen een stuk sterker maakt:

Een verbeterde rechtspositie

Een belangrijk punt is het versneld opbouwen en behoud van rechten in verschillende fases van het uitzendtraject ten opzichte van de huidige situatie. Wissel je als uitzendkracht van uitzendbureau of inlener, maar doe je hetzelfde werk als voorheen, dan blijft de opgebouwde ervaring in de nieuwe cao intact. Maar ook als het uitzendbureau zelf van eigenaar verandert neem je de gewerkte jaren mee, met het gevolg dat je als uitzendkracht in toekomstige werksituaties betere arbeidsvoorwaarden tegemoet kan zien.

De positie van werknemers wordt verder versterkt door de inperking van dag- en weekcontracten. Deze kunnen niet meer eindeloos worden herhaald (de minimale contractduur van detachering bij dezelfde werkgever wordt in de nieuwe situatie minimaal 4 weken), zodat de werknemer verzekerd is van meer loon in geval van ziekte of bijvoorbeeld met feestdagen.

Inkomen en toeslagen

Extra vergoedingen voor uitzendkrachten worden in de nieuwe cao op meerdere punten zichtbaar. Bij ziekte wordt loon het eerste jaar 90% en het tweede jaar 80% doorbetaald, in beide gevallen betekent dat meer zekerheid voor de werknemer. Ook wordt er meer vakantiegeld uitgekeerd aan uitzendkrachten, 8,33% vergeleken met de huidige 8%, waarbij het totaal aantal vakantiedagen voor alle uitzendkrachten op 25 uitkomt.

Er gaan vanaf 2020 ook verschillende toeslagen gelden die nu nog geen vast onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning. Uitzendkrachten die fysiek en zwaar werk verrichten of regelmatig in risicovolle omstandigheden opereren, krijgen in de nieuwe cao daarvoor een toeslag. Ook worden reisuren vergoed aan uitzendkrachten op dezelfde manier zoals vaste werknemers van de betreffende inlener deze al ontvangen.

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Na het optrekken van de stofwolken is het interessant om te bediscussiëren welke partij nou uiteindelijk het beste uit deze onderhandelingen gekomen is. Het is duidelijk dat op een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden de bonden hun werk goed gedaan hebben en werknemers er flink op vooruitgaan. Daarmee kan ook direct de conclusie worden getrokken dat de nieuwe cao duurder zal worden voor werkgevers (meer in lijn dus met de oude ABU-cao).

Het is duidelijk dat een prijsverhoging uiteraard nooit leuk is voor een werkgever. De kostenverhoging die uitzendorganisaties gaan doorberekenen zal dan ook helder uitgelegd moeten worden aan haar klanten. Tegelijkertijd heerst bij de brancheorganisaties ook het gevoel dat er qua flexibiliteit en arbeidsvoorwaarden een goede balans is gevonden. Uitzendorganisaties en werkgevers zijn verder erg positief over de transparantie en overzichtelijkheid die één set arbeidsvoorwaarden en afspraken met zich meebrengt. Het voorkomt namelijk dat er tussen uitzendorganisatie en werkgevers ruis ontstaat over de verschillende uitzend-CAO’s die toegepast kunnen worden.

De branche moet aan de slag!

Nu de gevolgen van de nieuwe afspraken voor alle betrokkenen helder en inzichtelijk worden het onmiskenbaar drukke tijden voor de leden van de NBBU en ABU. Informeren van werkgevers en kandidaten over de nieuwe afspraken, het opstellen van nieuwe payroll- en uitzendovereenkomsten en Algemene Voorwaarden, systemen die opnieuw ingericht moeten worden door ICT. Het is nogal wat om in een half jaar tijd te regelen, die druk zal ongetwijfeld op elke plek binnen de uitzendorganisatie merkbaar zijn.

Wilt u meer weten over de nieuwe uitzend-CAO en de gevolgen die de nieuwe afspraken hebben voor u als werkgever? De adviseurs van Balans informeren u graag. Neem contact via 088-890 08 00 om direct een afspraak te maken.

Naar het nieuws overzicht

Deel dit bericht: