Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer

Specialisatie: Algemeen
Datum: 25-09-2015

Net als op school wordt er ook in bedrijven en instellingen gepest. Eén op de vier werknemers komt ooit in zijn of haar werkend bestaan met pestgedrag in aanraking. Uit cijfers van TNO blijkt dat 500.000 werknemers in 2014 slachtoffer waren van pesterijen, waarvan 80.000 structureel.

Een grapje op zijn tijd moet kunnen, een beetje plagen onder collega’s ook, maar pestgedrag is iets anders dan een grapje of een plagerijtje. Pesten is er op gericht een ander te schaden of om ten koste van iemand anders voordeeltjes te krijgen.

Pesten kan vele vormen aannemen. De creativiteit van daders kent geen grenzen. De volgende acht hoofdvormen zijn te onderscheiden:

 1. Sociaal isoleren
 2. Werken onaangenaam of onmogelijk maken
 3. Bespotten
 4. Roddelen
 5. Dreigementen
 6. Lichamelijk geweld
 7. Seksuele intimidatie
 8. Racisme

Vaak krijgen pestslachtoffers te maken met meerdere vormen en zwijgen zij uit schaamte. Daarnaast geven de pesters het slachtoffer de schuld en kunnen leidinggevenden de andere kant op kijken.

De gevolgen van pestgedrag zijn niet kinderachtig: ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en soms zelfs zelfmoord. Elke vorm van pesten tast het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen in andere mensen aan. Soms gaat die onzekerheid nooit meer weg.

Wanneer je het slachtoffer bent van pesten zijn er een aantal dingen die je kunt:

 • Maak aan de pesters duidelijk dat hun gedrag je belemmert. Maak ze duidelijk dat ze te ver gaan.
 • Zoek iemand die kan bemiddelen tussen jou en de dader(s). Zoek iemand die niet te bedreigend is voor de pester(s) of de organisatie. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een bedrijfsmaatschappelijk werker.
 • Zoek steun bij de bond of de ondernemingsraad.
 • Zoek hulp om over de ervaringen op je werk te kunnen praten.
 • Probeer naast je werk zo veel mogelijk afleiding te zoeken. Het werk is maar een klein deel van je leven.

Wat kun je doen wanneer je ziet dat een collega gepest wordt?

 • Steun het slachtoffer en maak duidelijk dat je hem of haar wel accepteert en het pestgedrag afkeurt.
 • Zoek samen naar een oplossing
 • Wijs collega’s op de positieve kanten van het slachtoffer.
 • Zoek medestanders onder de collega’s.
 • Maak het bespreekbaar op de afdeling.

Als een meerderheid op de afdeling de dader duidelijk maakt dat het pesten niet op prijs wordt gesteld, houdt het vanzelf op. Pesten levert de dader dan namelijk minder op dan dat het kost.

Meer informatie kun je ook vinden op www.pestenopdewerkvloer.nl.

Bronnen: RTL Nieuws, Pesten op de werkvloer, FNV, Pesten.nl

Naar het nieuws overzicht

Deel dit bericht: