Psychische klachten

Psychische klachten

Specialisatie: Algemeen
Datum: 14-04-2016

Psychisch klachten vormen, na gehoorklachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat, de derde beroepsziekte in Nederland. Psychisch verzuim neem met rasse schreden toe. Daarnaast zorgen deze klachten ook nog eens voor de langste verzuimduur, gemiddeld 180 dagen. Niets doen is geen optie, omdat een verzuimdag al snel €250,- kost. Het is daarom belangrijk dat signalen van psychisch verzuim op tijd worden herkend, werkgever en medewerker direct het gesprek aangaan en beiden bekijken hoe men ervoor kan zorgen dat het weer beter gaat.

Signalen

Psychisch verzuim kun je herkennen aan veranderingen in gedrag en kenmerken als:

  • Slechte concentratie, moeheid, gespannenheid, labiliteit;
  • Fouten op de werkvloer, anders functioneren;
  • Gewijzigd non-verbaal gedrag.

Als deze signalen vroegtijdig worden vastgesteld, dan kan verzuim gedeeltelijk of in vele gevallen zelfs geheel worden voorkomen. Snel ingrijpen loont daadwerkelijk!

Wees op tijd

Spreek elkaar aan zodra meerdere signalen zijn vastgesteld of hierover in de organisatie wordt gesproken. Probeer de oorza(a)k(en) te achterhalen. Indien er al sprake is van verzuim, meld dit dan direct bij de Arboarts/Bedrijfsarts zodat deze de bevindingen mee kan nemen bij het stellen van een diagnose. Ondanks de betrokkenheid van de Arboarts/Bedrijfsarts is het belangrijk dat de werkgever en de medewerker in gesprek zijn en dat blijven. Naast dat betrokkenen hiermee voldoen aan de re-integratieverplichtingen blijkt uit onderzoek dat door een adequate aanpak de verzuimduur gemiddeld met 33% wordt verkort.

Specialist

Belangrijk is dat in de organisatie afspraken zijn gemaakt wie dit soort gesprekken voert. In de meeste gevallen zal het de direct leidinggevende zijn die met de medewerker in gesprek gaat. Als voorwaarde geldt dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Men hoeft geen specialist te zijn, medewerkers met psychische klachten zijn namelijk niet gek. Belangrijk is dat men zijn verhaal kan doen en dat de werkgever meedenk in oplossingen, zodat verzuim wordt voorkomen. Indien blijkt dat er meer aan de hand is of wordt vastgesteld dat de werkgever niet (meer) de geschikte gesprekspartner is? Schakel dan de hulp in van de (externe) vertrouwenspersoon of P&O Adviseur.

Naar het nieuws overzicht

Deel dit bericht: