Wijzigingen in toepassing overgangsrecht NBBU CAO

Wijzigingen in toepassing overgangsrecht NBBU CAO

Specialisatie: Algemeen
Datum: 15-01-2016

Balans is aangesloten bij de NBBU CAO. Kandidaten die via Balans te werk worden gesteld kunnen in deze CAO informatie vinden over hun rechten en plichten.

De Wet Werk en Zekerheid heeft doorwerking naar deze CAO. Fase 1 en fase 2 worden naar aanleiding van deze wetgeving ingekort van 130 weken naar 78 weken. Echter is er tot 1 juli 2016 overgangsrecht van toepassing. Door het overgangsrecht kan er tot 1 juli 2016 nog 130 weken gebruik worden gemaakt van fase 1 en 2.

Na 1 juli 2016 kan er met een ‘schone lei’ worden doorgeteld in de fasensystematiek. Dit zijn de nieuwste wijzigingen nadat de NBBU herhaaldelijk in gesprek is getreden met SZW. Eerder was er namelijk sprake van dat het arbeidsverleden van de te werk gestelde kandidaat vanaf 78 weken op 1 juli 2016 zou moeten worden meegenomen en geïntegreerd worden in de nieuwe fase 3. Hieronder vind je aan de hand van casussen wat de recente wijzigingen inhouden.

Casus 1

Uitzendkracht A werkt op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Op 30 juni 2016 zit de uitzendkracht in week 130 van fase 2 (uitzendbeding). De uitzendkracht is na 1 juli 2015 twee keer ziek geweest. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

De uitzendkracht zal per 1 juli 2016 recht hebben op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, conform fase 3. Binnen fase 3 kunnen nog maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 4 jaar aangegaan worden.

Casus II

Uitzendkracht B werkt op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd. Op 30 juni 2016 zit een uitzendkracht in week 84 van fase 2. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

De uitzendkracht zal per 1 juli 2016 recht hebben op een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, conform fase 3. Dit aangezien de duur van fase 1 en 2 na 1 juli 2016 nog maar 78 weken is. Binnen fase 3 kunnen nog maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 4 jaar aangegaan worden.

Casus III

Uitzendkracht C werkt op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Op 30 juni 2016 heeft de uitzendkracht 52 weken gewerkt. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

Aangezien fase 1 en 2 nog niet volledig doorlopen zijn, kan de uitzendkracht nog 26 weken binnen fase 2 worden uitgezonden.

Casus IV

Uitzendkracht D heeft op 1 januari 2015 fase 1 en 2 doorlopen. Na 1 januari 2015 krijgt de uitzendkracht nog 2 contracten van 3 maanden in fase 3. Per 1 juli 2015 verruimt fase 3 en is het in principe nog mogelijk om maximaal 4 contracten in maximaal 3,5 jaar aan te gaan. Tot 1 juli 2016 krijgt de uitzendkracht nog 2 contracten van 6 maanden. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 kan de uitzendkracht nog maximaal 2 contracten in maximaal 2,5 jaar in fase 3 aangeboden krijgen.

Vragen?

Heb je vragen over de CAO, of over de casussen hierboven? Neem dan contact op met Balans, we helpen je graag verder.

bron: NBBU

Naar het nieuws overzicht

Deel dit bericht: