Sollicitatiegesprek

Het is gelukt! Je sollicitatiebrief en CV hebben geleid tot een uitnodiging! De volgende stap is je goed voorbereiden op je sollicitatiegesprek. Wat een sollicitatiegesprek moeilijk maakt is dat je niet weet wat gevraagd gaat worden. Een goed gesprek begint daarom altijd met een goede voorbereiding.

Een sollicitatieprocedure kan uit drie verschillende gesprekken bestaan met ieder zo hun eigen doel. Zo heb je:

 1. het oriënterende gesprek;
 2. het selectiegesprek;
 3. het arbeidsvoorwaardengesprek.

Er zijn vaak meerderen gesprekrondes. Het eerste gesprek is meestal een oriënterend gesprek en kan gezien worden als een kennismaking. Vaak spreek je met een leidinggevende en/of een personeelsfunctionaris. Heb je een goede indruk gemaakt ga je door naar de tweede ronde. Het tweede gesprek kan een selectiegesprek of arbeidsvoorwaardengesprek zijn. Tijdens het selectiegesprek wil de werkgever achterhalen wie van de sollicitanten de beste kandidaat is. Daarom vindt het selectiegesprek meestal plaats met andere personen dan die uit het oriënterende gesprek, zoals een manager en één of meerdere collega’s. Om te achterhalen wie van de kandidaten het meest geschikt is voor de vacante functie, word je in het selectiegesprek aan de tand gevoeld aan de hand van lastige vragen en wordt er op je antwoorden doorgevraagd. Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gaat de werkgever de formele zaken met je bespreken. Dit gesprek vindt meestal plaats met een personeelsfunctionaris of hoofd van de afdeling Human Resources (HR). Na het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de arbeidsovereenkomst opgesteld.

De voorbereiding op het sollicitatiegesprek

De eerste minuten van een gesprek zijn bepalend voor de indruk die een interviewer van jou vormt. Het is dus belangrijk dat je in deze minuten een verpletterende indruk maakt.

Bereid je daarom altijd goed voor op het gesprek. Een goede voorbereiding bestaat uit meerdere stappen.

 • Je doelen bepalen. Welke indruk wil je maken tijdens het sollicitatiegesprek?
 • Het gesprek oefenen, bijvoorbeeld met een vriend of familielid.
 • Aandacht besteden aan je uiterlijke verzorging.
 • Je te ontspannen.

Tijdens het sollicitatiegesprek moet je niet alleen de opdrachtgever ervan overtuigen dat jij geschikt bent voor de functie. Je moet ook zelf voldoende informatie verzamelen om te kunnen bepalen of het bedrijf bij jou past!

De volgende punten kan je als hulpmiddel toepassen:

 • Meestal heeft een bedrijf een beeld voor ogen waaraan de ideale sollicitant moet voldoen. Probeer te achterhalen welke vaardigheden en eigenschappen gewenst zijn zodat je hierop kunt inspelen tijdens het sollicitatiegesprek (bijvoorbeeld aan de hand van de personeelsadvertentie of website van het bedrijf).
 • Maak een beschrijving van jezelf waarin je uiteenzet over welke capaciteiten en vaardigheden van jezelf je in het sollicitatiegesprek wilt vertellen.
 • Toon dit aan met concrete voorbeelden. De STAR-methode is hierbij een handig hulpmiddel. STAR staat voor: Situatie, Taak, Actie en Resultaat. De STAR-methode is een goed hulpmiddel om te voorkomen dat je jezelf in het gesprek tegenspreekt. Als je bijvoorbeeld beweert dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, maar gedurende het gesprek je gesprekspartners niet aankijkt en niet laat uitpraten, dan zal dit ernstig in twijfel worden getrokken.
 • Beschrijf je motivatie en interesse, die je tijdens het gesprek naar voren wilt laten komen. Met andere woorden: geef antwoord op de vraag waarom je naar deze baan bij dit bedrijf solliciteert.

9 tips voor je sollicitatiegesprek!

 1. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van je sollicitatiebrief en je cv en neem een kopie voor jezelf mee.
 2. Bluf niet en vertel zeker geen leugens of halve waarheden.
 3. Houd je verhaal kort en concreet.
 4. Gebruik alleen voorbeelden uit het recente verleden.
 5. Besteed extra aandacht aan je persoonlijke verzorging. Hiermee laat je zien dat je de sollicitatie serieus neemt.
 6. Schrijf van te voren een aantal vragen op die jij wilt stellen. Zowel over het bedrijf, als over de functie.
 7. Zorg dat je ruim op tijd vertrekt zodat je op tijd aanwezig bent. Kom echter niet meer dan 15 minuten voor de afgesproken tijd binnen.
 8. Ook al ben je zenuwachtig, rook niet vlak van te voren een sigaret. Wacht hier mee tot na het gesprek. Iemand die niet rookt, ruikt het direct en kan zich storen aan de lucht.
 9. Wanneer je zenuwachtig bent, vraag dan niet om een cafeïne houdend drankje maar bijvoorbeeld een glaasje water. Cafeïne kan je hartslag juist verhogen en de uitingen van je zenuwachtigheid vergroten!